• General
  • Itinerariu
  • Excursia include
  • Pareri
  • Intrebari

Sursa: Centrul naţional de informare turistică Slobozia

Muzeul Județean Ialomița a fost înființat în a doua jumătate a deceniului șapte al sec. XX, când prin Legea din 15 februarie 1968 privind organizarea administrativ-teritorială, județul Ialomița a fost reînființat cu reședința la Slobozia. La acea vreme sediul muzeului se afla la Călărași, într-un imobil monument istoric, unde funcționa cu o secție de istorie-arheologie. În iarna anului 1971, conducerea politică a județului a hotărât deschiderea unei a doua secții, la Slobozia, cu profil de etnografie. Tot acum este mutată la Slobozia administrația muzeului. Secția funcționa într-un loc nou și modern proiectat (corpul A al actualului muzeu).

În primii ani, în noua secție au fost organizate diverse expoziții de etnografie care ilustrau aspecte ale vieții rurale din Câmpia Munteniei. Între anii 1971-1974, puținii specialiști pe care îi avea muzeul (Alexandru Vlădăreanu, Crișan Mușețeanu, Niculae Conovici, Răzvan Ciucă, Niță Angelescu-director), au reușit să contureze o splendidă colecție de etnografie care numără peste 8.000 de obiecte. Acestea au constituit fondul organizării expoziției de bază a secției. Deschisă marelui public în anul 1974, expoziția  ,,Cultură populară din Ialomița” prezenta într-o succesiune cronologică și culturală viața rurală din Bărăgan sub toate aspectele.

Desființarea expoziției de bază, în anul 2000, va reprezenta o perioadă de mari eforturi depuse de colectivul muzeului în scopul amenajării și redeschiderii. Beneficiind de un sprijin material major din partea Muzeului Național de Istorie a României, care a constat în transferarea de vitrine, materiale de tâmplărie, țesături, ș.a., Muzeul Județean Ialomița a reușit în timp record să redea expoziția principalului beneficiar.

La 1 Decembrie 2003 a fost inaugurată expoziția de bază cu tema ,,Evoluția comunităților umane în bazinul Ialomița. Omul și râul”. Expoziția valorifică patrimoniul arheologic, istoric și de artă adunat cu multe strădanii de specialiștii muzeului. Ea reprezintă, totodată, o bază științifică și educativă pentru diversele segmente de public cu care muzeul intră în contact prin intermediul ofertelor culturale pe care le promovează. Turistului venit din orice colț de țară sau lume i se poate prezenta istoria locurilor pe care le vizitează, tradiția și cultură acestora. Din anul 2002, în patrimoniul muzeului a intrat Conacul Bolomey (com. Cosâmbești), monument de la sfârșitul sec. XIX.

Colecția de obiecte a muzeului însumează un număr de aproximativ 35.000 de obiecte, ce se constituie în patrimoniul cultural al județului Ialomița, care aparține Patrimoniului Cultural Național. Aceasta este organizată tematic pe următoarele colecții: arheologice, istorie, etnografie, artă, colecția ,,Nicolae și Zamfira Tuzlaru” (intrată prin donație în patrimoniul muzeului în anul 2001).

Muzeul Județean Ialomița deține un valoros patrimoniu arheologic, dobândit în urma cercetărilor sistematice sau a descoperirilor întâmplătoare. Colecția de arheologie este constituită din obiecte ce aparțin unor perioade istorice diferite, începând din neolitic (mil. V a. Chr.) și până în plină epocă medievală (sec. XV-XVIII). Această colecție cuprinde, de asemenea, cea mai veche mărturie de faună preistorică documentată pe teritoriul ialomițean și anume fragmente de Mammuthus Primigenius (300.000 ani), descoperite la Piscul Crăsani și Fetești-Vlașca. Artefactele ce aparțin culturilor neo-eneolitice (mil. V-IV a. Chr.), oferă prilejul cunoașterii creației materiale și spirituale a comunităților umane sedentare, legate organic de marile centre de civilizație din Peninsula Balcanică și Orientul Apropiat.

Din epoca metalelor cităm în mod deosebit depozitul de bronzuri de la Dridu-Metereze (Hallstatt sec. X-IX a. Chr.). Prin numărul mare de piese (352) și diversitatea lor (seceri, vârfuri de lance, topoare, obiecte de podoabă, de harnașament) se încadrează în categoria marilor valori antice descoperite în România.

Colecțiile de epocă medievală (sec. VIII-XVIII), provenite din așezări (Dridu, Târgul de Floci) și necropole (Platonești), pun în valoare atât cultura materială a acestor secole, cât și diferitele evenimente istorice petrecute.Muzeul deține și o colecție de numismatică cu piese republicane și imperiale romane, bizantine, turcești, bulgărești, austro-ungare și românești din bronz sau argint.

Reprezentative pentru cultura și civilizația geto-dacică din câmpie sunt colecțiile de obiecte descoperite în davae – le din apropierea unor cursuri de apă (Ialomița, Borcea). Printre aceste valori amintim – rhytonul din lut și vatra cu decor solar de la Piscul Crăsani, olăria lucrată cu mâna și la roată de la Stelnica-Grădiștea Mare sau Bordușani-Popină.

  • Colecția de istorie

Muzeul cuprinde un număr de 6.822 piese, din următoarele categorii: port popular, podoabe, țesături de interior, ceramică tradițională românească, unelte, ustensile instalații, obiecte de uz gospodăresc, obiecte de iluminat, transport, elemente de arhitectură, mobilier țărănesc, obiecte legate de obiceiuri (recuzită), instrumente muzicale.

Muzeul Judetean detine si o colectie de arta si cultura religioasa care constituită din icoane pe lemn din sec. XVIII-XIX, vase de cult, carte de cult și veșminte preoțești, la care se adaugă fragmente restaurate din frescă originală din biserica de la Dridu-Sărindar, ridicată la 1777. Colecția de Artă și Cultură Religioasă Maia-Catargi este o colecție unică, de mare valoare artistică și memorială, care cuprinde icoane pe lemn, sticlă, metal, carte religioasă și carte de cult, veșminte preoțești, vase de cult, piese din secolul XVIII- începutul secolului XX.

Colecție de o deosebită valoare, care cuprinde foarte multe lucrări de pictură și grafică, unele purtând semnătura unor nume de mare rezonanță în lumea artistică: Cojan, Labin, Dărăscu, Schweitzer-Cumpăna, Sirato, H. H. Catargi, Piliuță, Ressu, Verona, Phoebus, Steriadi, Bakst, Stoenescu, Iser, Brauner, Baba. Dezvoltarea colecțiilor, restaurarea și conservarea pieselor de patrimoniu, evidența patrimoniului, clasarea acestuia, constituie permanent activitatea de bază a muzeografilor, cercetătorilor și a personalului Muzeului Județean Ialomița.

Colecția de artă plastică și decorativă a Muzeului Județean Ialomița a început să fie constituită la începutul anilor ` 70 și conține în prezent 1200 de lucrări, multe purtând semnătura unor artiști de renume: Corneliu Baba, Oscar Han, Emil Ciocoiu, Sabin Bălașa, Margareta Sterian, Horia Bernea, etc.

Share sau like daca ti-a placut articolul:

No details found.

No details found.

Share sau like daca ti-a placut articolul:

There are no reviews yet.

Be the first to review “Muzeul judeţean Ialomiţa – Municipiul Slobozia”

No Details Found